«εις μνήμη Καθηγητού Στέφανου Γαρδίκη»

Τοποθεσία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης