«εις μνήμη Καθηγητού Στέφανου Γαρδίκη»

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καμπούρη Αικατερίνη
Πιτιακούδης Μιχαήλ
Αγγελίδου Μαρία